Tin Gio Chot

Tin giờ chót:


BKTS1 upload lên server mới tên là fileswap. Server này chỉ cho BKTS1 upload free 16 GB trong 1 tài khoản. Cho nên BKTS1 se tiếp tục Upload các bài VOB trên hotfile.


hotfile cho upload thoải mái bao nhiêu GB cung được, nhưng phải đợi 30 phút giữa mỗi DL nếu không có PREMIUM
fileswap giới hạng 15 GB nhưng không cần đợi 30 phút, và còn coi video đươc các bai *.AVI trước khi click vào SLOW DOWNLOAD để download.
Có bạn yêu cầu BKTS1 upload lại karafun vào server mediafire để khỏi chờ 30 phút giữa mỗi DL, nhưng BKTS1 thich server fileswap, nên Upload lại lên fileswap.
Hướng dẫn cho ai chưa biết cách Download

Monday, 12 November 2012

Tren Bo Moi Dau Yeu_HA.kfn on PutLocker

Tren Bo Moi Dau Yeu_HA.kfn on PutLocker

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.